Gå til sideindhold

Erasmus+

Gentofte Ungdomsskole har i foråret 2024 netop opnået en akkreditering ved EU-programmet Erasmus+ på ungeområdet! Det er vi meget glade for!

 

Det betyder, kort fortalt, at det nu er meget lettere for os at ansøge om midler til ungeudvekslinger og mobilitet for ungdomsarbejdere indtil udgangen af 2027. 

 

Vi har søgt under to hovedoverskrifter:

 

Styrket demokratisk dannelse 

  • Vi vil styrke de unges personlige udvikling og erfaringer med handling gennem samarbejde. De skal opleve at det nytter at engagere sig.
  • Vi vil give de unge de bedst mulige betingelser for demokratisk dannelse og indsigt gennem samarbejder om konkrete temaer.

Øget trivsel og fællesskabsfølelse

  • Vi vil give de unge mulighed for internationalt udsyn og indblik i bl.a. sociale, politiske, økonomiske og kulturelle rammer for unge i andre lande
  • Vi vil etablere fællesskaber og en oplevelse af samhørighed på tværs af grænser - og dermed bidrage til nedbrydning af fordomme og fastlåste handlemønstre

I den kommende projektperiode, der starter juni 2024 og løber 15 - 24 måneder frem, har vi søgt om 3 ungeudvekslinger i alt. Det glæder vi os til og vi går nu i gang med planlægningsarbejdet. Fra næste projektperiode, som starter juni 2025 vil vi planlægge en mobilitetsaktivitet  for medarbejdere også.

 

Ungdomsudvekslinger

En ungdomsudveksling i Erasmus+ giver grupper af unge fra forskellige lande mulighed for at mødes og bo sammen. Under en ungdomsudveksling gennemfører deltagerne, støttet af gruppeledere, sammen et program, som eksempelvis kan bestå af workshops, øvelser, debatter, rollespil, simulationer og udendørsaktiviteter. En ungdomsudveksling giver de unge mulighed for at opleve andre kulturer, udvikle sociale og faglige kompetencer og få en oplevelse for livet. Ligeledes giver det organisationerne mulighed for at udvikle sig. (ufm.dk)

 

Mobilitet for ungdomsarbejdere

I Erasmus+ defineres en ungdomsarbejder som en person, som professionelt eller frivilligt arbejder med unge mellem 13 og 30 år via ikke-formel læring, og som understøtter unges personlige og faglige udvikling.

Mobilitet for ungdomsarbejdere er således projekter med en eller flere aktiviteter, som styrker ungdomsarbejderes kompetencer, herunder studiebesøg, netværksmøder, workshops og træningskurser. Hver aktivitet kan have op til 50 deltagere. Projekterne kan derudover også indeholde aktiviteter, som understøtter organisatorisk udvikling, herunder erfaringsudveksling, udvikling af værktøjer og udbredelse af innovative metoder. Forud for en aktivitet kan der afholdes et forberedende besøg med det formål at planlægge aktiviteten og opbygge et solidt partnerskab. (ufm.dk)

 

Læs mere om Erasmus+ programmet på

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

 Senest opdateret 20.02.2024 16:05 af CHS
Apricore logo